+420 777 008 283
Seznam článků v Slovní zásoba:

Opposite adjectives

Opposite adjectives (protikladná přídavná jména)

Projděte si vybraná přídavná jména. Po umístění kurzoru myši se zobrazí český ekvivalent. Takto si můžete slovíčka procvičit.

Následně si vytiskněte přiložený soubor pod tímto cvičením. Vše si můžete ještě jednou procvičit s  pomocí obrazového materiálu.

rich [rɪtʃ] x poor [pʊə or pɔː]

happy [ˈhæpɪ] x sad [sæd]

cheap [tʃiːp] x expensive [ɪkˈspensɪv]

deep [diːp] x shallow [ˈʃæləʊ]

loud [laʊd] x quiet [ˈkwaɪət]

late [leɪt] x early [ˈɜːlɪ]

easy [ˈiːzɪ] x difficult [ˈdɪfɪkəlt]

sharp [ʃɑːp] x blunt [blʌnt]

heavy [ˈhevɪ] x light [laɪt]

empty [ˈemptɪ] x full [fʊl]

funny [ˈfʌnɪ] x boring [ˈbɔːrɪŋ]

new [njuː] x old [əʊld]

Přiložené soubory

  • adjectives.docx - Soubor obsahuje obrázky pro přiřazení přídavných jmen a následné doplňovací cvičení

Podpořte nás

Podpořte nás vložením naší ikony na Vaše stránky. Děkujeme.

Ikonka Elearning Teburg.cz Jesliže si chcete ikonku uložit, klikněte na ni. Nebo si přímo zobrazte HTML kód pro vložení na Vaše stránky.