+420 777 008 283

Nástěnka


Od: Magda (učitel)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (žák)
Milí úterní středně pokročilí studenti, minulou hodinu jsme opakovali přítomný čas prostý a frekvenční příslovce (always, often, usually, sometime, never), dále jsme procvičovali budoucí časy, přítomný a minulý čas.V učebnici jsme si procvičili gramatiku na straně 130 a 131/3D a komunikační cvičení k lekci 3D strana 110 a 114. Domácí úkol najdete v pracovních sešitech strana 28/1 Grammar a, b, c. Těším se na další poslední hodinu. Magda
Od: Soňa Kalmusová (učitel)Pro: Aj. pro začátečníky (žák)
Odkaz je zde:

https://www.slideshare.net/taisrs/clothes-patterns-materials-styles-vocabulary
Od: (učitel)Pro: Aj. pro začátečníky (žák)
Hello,

Projděte si prosím do příště prezentaci na následujícím odkazu, můžete si i vypsat to co uznáte za užitečné.

See you soon,

Soňa :).
Od: Soňa Kalmusová (učitel)Pro: Fr. začátečníci (žák)
Bonjour,

Tady vám posílám odkaz na materiály ve francouzštině, doporučuji vám si vypsat ty nejběžnější, příště se na to zeptám.

Bonne soirée et à bientôt !

https://lefrancaisentrequatzyeux.blogspot.com/2017/02/vocabulaire-sur-les-materiaux-de-tous.html
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, i nadále budeme opakovat, a sice minulé časy, gerundium, předložky a opisy modálních sloves. Do neděle budete mít v úschovně připraven přehled použití (a vysvětlení) vazeb I used to a am used to. Přeji klidný víkend. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, v úterý jsme opakovali a konverzovali. Nic nového probírat již nebudeme, stále budeme opakovat a v úterý se zaměříme na předložky a členy. Pokud je vám cokoliv nejasné, připravte si to na úterý a podíváme se na to společně. Přeji klidný víkend, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, v úschovně jsou pro vás dva soubory, které jsem vám slíbila, a sice výslovnost a nepravidelná slovesa. U slovs vás zatím zajímají pouze první dva sloupce. V příští hodině budeme stále opakovat minulý čas a jako poslední novou věc si probereme základní předložky. Přeji klidný víkend. Tereza
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Milí studenti,

dnes jsme se na začátku hodiny rozmluvili hrou, jejíž cíl byl, aby jste s partnerem diskutovali na základní společenská témata. Poté byla práce s učebnicí s. 42, 43. Na závěr hodiny procvičování minulého času, viz příloha. Zbytek materiálu je za domácí úkol. Za domácí úkol také vypracujte cvičení vztahující se k reading v učebnici: 43/2. Příští hodinu píšeme písemku.

Příjemný týden, Michaela :)
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (učitel)
Hezký den,
ve čtvrtek jsme procvičovali slovíčka a pak pokračovali v konverzačních cvičeních. Na příště cvičení 8 na str. 44 a slovíčka. Hezký týden, Katka :)
Od: Vendula Brychtová (učitel)Pro: Konverzace pondělí (učitel)
Dobrý den, úplně jsem zapomněla udělat pracovní list na pondělí a zrovna jsem v autobuse do jeseníku a budu do neděle bez počítače. Omlouvám se, ale pošlu vám práci až v neděli.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (učitel)
Hezký den,
ve čtvrtek jsme procvičovali osobní zájmena a předložky. Dále jsme cvičili poslech a konverzaci. Za domácí úkol je dodělat cvičení 3 na str. 43 a cvičení 8 na str. 44.
Těším se zítra
Katka
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Milí studenti,

dnes jsme procvičovali minulý čas a pracovali s učebnicí na str. 40 a 41, zvláště jsme poslouchali listeningy. V pracovním sešitě jsme udělali cvičení s. 34/1,3. V další hodině se budeme dále věnovat minulému času prostému a také stupňování přídavných jmen. V hodině 4.6. si napíšeme závěrečný test, abychom si jej mohli vyhodnotit poslední hodinu 11.6.

Těším se, Michaela
Od: Magda (učitel)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (žák)
Milí úterní studenti angličtiny, v minulé hodině jsme měli optimistické komunikační cvičení:), ve kterém jsme procvičili fráze typu (Good luck! Congratulations!...) a vyjádření budoucího času pomocí will/ won´t. V učebnici jsme začali lekci 3C a skončili jsme na straně 33, 3 Grammar a, b, c. Domácí úkol najdete v pracovních sešitech „reading" strana 27. Mějte se hezky. Magda
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
...a dnes do třetice :) V úschovně máte text, jmenuje se Pohádka, vytiskněte si jej prosím a přineste v úterý do hodiny. Děkuji. T. (bez toho nebudete moci pracovat)
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Za domácí úkol si udělejte strany 62 + 63 v učebnici, kromě cvičení 3 na straně 63. T.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, v úterý jsme pracovali s textem. Jelikož mnozí mají stále problémy se základními jevy, nebudeme v úterý probírat nic nového, ale budeme opakovat, pracovat s textem a ukotvovat probrané. Věřím, že úkoly máte hotové, přineste mi je prosím, ať vím, co vám dělá zásadní problém a co ovládáte, abychom se mohli posouvat dále. Přeji klidný víkend a těším se na viděnou. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, úkol byl zadán v hodině. V pondělí si probereme nový čas, nebude to však čas, který jsme zmiňovala, ale čas jiný. :) Přeji vám klidný víkend a těším se na viděnou. Tereza
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Dobrý den,
ve čtvrtek jsme si opakovali předložky se 3. a 4. pádem. Procvičovali jsme osobní zájmena, výslovnost ch a přízvuk ve slovech. Domácí úkol je cv. 15 na str. 40.
Těším se zítra.
PS: ještě pro připomenutí - jazykolamy: Acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Od: Soňa (učitel)Pro: Aj. pro začátečníky (žák)
Zde Vám posílám odkaz na video o oblečení. :)

Enjoy it!
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, dnes jsme se naučili, jak se tvoří slova pomocí přípon a předpon. Za domácí úkol si udělejte stranu 40 a stranu 41 ve workbook. Přeji klidný týden a těším se na viděnou, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, v pondělí jsme opakovali. Za domácí úkol přeložte cvičení, které máte v úschovně. Přeji klidný zbytek týdne. Tereza
Od: Soňa (učitel)Pro: Fr. začátečníci (žák)
Quand utilisons-nous l’auxiliaire ÊTRE ?

https://voleedemouette.wikispaces.com/a.+Imparfaitb.+Pass%C3%A9+compos%C3%A9+%28%C3%AAtre%29
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Hezký den, mimnule jsme četli článek na str. 34 a pracovali s ním. Podívejte se na fráze k němu. Zítra si procvičíme osobní zájmena a výslovnost.
Mějte se
Katka
Od: Marcela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Dobrý den,

dnes jsme si zopakovali minulý čas - formy sloves, dále formy slovesa TO BE v min. času: was a were. Poté konverzace na téma? food, hobbies, job, family, culture and cars. A rozdali jsme si materiál na procvičení min. času, na který navážeme příště.

Mějte se krásně :)

Marcela
Od: Jirka konverzace 2 (žák)Pro: Vendula konverzace 2 (učitel)
Dobrý den. Omlouvám se,zítra nedorazím z časových důvodů.
Od: Soňa Kalmusová (učitel)Pro: Fr. začátečníci (žák)
Zde Vám posílám odkaz na kterém máte popsáno tvoření "Passé composé":

http://www.franina.eu/cs/gramatika/zpusoby/casy/passe_compose.php
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (učitel)
Milí studenti, včera jsme začali novou lekcí. Před tím jsme probrali další použití členů a také jsme si vysvětlili první čas - present simple. Vše si ještě společně zopakujeme. Na příští týden si prosím udělejte cvičení 2 a, b na str. 20 a 21 ve Workbook a SAMI si (dle slovníku) vyčasujte tato slovesa: TO LOOK, TO MEET. Přeji hezký zbytek týdne a těším se na viděnou, Tereza.
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Milí studenti,

dnes jsme se věnovali minulému času prostému (past simple tense), vysvětlili jsme si pravidla jeho užívání a prošli jsme si nepravidelná slovesa. Doma se je, prosím, učte. V první polovině hodiny jsme v rámci opakování prošli v učebnici cvičení: 36/1e, 36/2a, 37/3 a speaking 37/5.

Příjemné zítřejší volno a zbytek týdne, Michaela
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák) (žák)
Milí úterní studenti, v Úschovně máte úkol, projděte všechny listy, je jich několik a úkol si vytiskněte, vyplňte a přineste jej 15. 5. k odevzdání. Přeji hezké skoro letní dny, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, včera jsme opakovali členy a slovosled, doplňovali slova do písničky a psali krátký opakovací test. Na příští týden (4. 5.) úkol není, budete mít zástup. Uvidíme se 15. 5.


Za domácí úkol na 15. 5. si prosím přečtete tento text: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/reading-practice/seasons V příští hodině se o textu budeme bavit a vyplňovat k němu cvičení. Hezký víkend. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, v úterý jsme opakovali předložky IN, ON, AT, TO a FOR. Domácí úkol vytvořím během víkendu, budete jej mít v Úschovně. Jelikož se 2 týdny neuvidíme (svátky), bude úkol obsáhlý a vy si jej, prosím, vytiskněte, vyplňte a přineste mi jej na hodinu 15. 5. Úkol si vyberu a opravím doma. Přeji klidné květnové týdny. Tereza
Od: Magda (učitel)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (učitel)
Dobrý den milí studenti angličtiny, v minulé hodině jsme si procvičili will/won´t na gramatickém cvičení, kdo nedostal, může se přihlásit příští hodinu:)

Dále jsme dokončili lekci 3B. Za domácí úkol si prosím udělejte stranu 25 v pracovních sešitech.

Přeji Vám hezké týdny, uvidíme se až v úterý 15. 5.

Magda

Od: Marcela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Dobrý den,

dnes jsme zkontrolovali úkol z minula, přeložili věty s novou sl. zásobou, dále vypracovali materiál Who is who? A začali minulý čas - seznam sloves, přeložili a představili tvary v minulosti. Dále učebnice 36/1, e) je za d.ú.

Krásný týden,

Marcela :)
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, posílám odkaz na YU, kde se můžete inspirovat a učit výslovnost. V úschovně budete mít pomůcku ohledně přivlastňovacího s a pomůcku knazvanou fonetická abeceda. https://www.youtube.com/channel/UCBHtnQGUChkwG1eyWL5EA9g

Dnes jsme probrali sloveso CAN a opakovali dosud probrané lekce. Příště již budeme pokračovat novou lekcí.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, hříšníci, kteří mi zatím neposlali e-mail s vypracovaným úkolem na téma jaké byly vaše poslední prázdniny, dovolená, si úkol vypracují a odevzdají mi jej v další hodině. V minulé lekci jsme opakovali předložky ON, IN, a AT. v Úschovně máte pomůcku + cvičení, které si vyplňte za domácí úkol a přineste s sebou, během týdne (do středy) vám nahraji ještě jednu pomůcku + jako další a poslední část úkolu si tento týden připravte cv. 4 na straně 53. Přeji klidné jarní dny. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, stále platí zadání z minula ohledně vypracování slovíček + sloves, které se samozřejmě naučte. V hodině jsme minulý týden dělali cvičení na poslech a za domácí úkol bylo zadáno vypracování stran 48 + 49 ve workbook.
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Zítra budeme pokračovat opakováním a nějakými novými jevy. Úkol byl zadán v hodině, kdo nebyl, tak si podle svých časových možností vyplní strany 22 + 23 v učebnici.
Od: Soňa (učitel)Pro: Fr. začátečníci (žák)
Dobrý večer,

Zde vám posílám shrnutí o FRANCOUZSKÉ REVOLUCI v češtině.
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Milí studenti,

v hodině 16.4. jsme vypracovali stranu 30 v pracovním sešitě. Dále jsme se věnovali tématu nakupování: seznámili jsme se s nejčastějšími frázemi, s kterými se můžeme setkat v obchodě, a doplnili jsme si slovní zásobu. Za domácí úkol máte tvořit otázky v materiálu, který byl rozdán ke konci hodiny.

Příjemný zbytek týdne, Michaela
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Zde na tomto odkaze http://www.teburg.cz/skola/elearning-article-1109.html v elearningu jsem Vám uložila zadání i řešení těch úkolů k předložkám.

Jsem na nemocenské, takže zítra a pozítří budete mít náhradního lektora. Bude to fajn :) Mějte se hezky, Katka
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Stáhněte si prosím pomůcku k předložkám z Úschovny a přineste si ji ve čtvrtek do hodiny. Díky, T.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Zdravím všechny,
ve čtvrtek jsme se domluvili na náhradní hodině ve středu 18.4. v 16.30 hod. Tak přijďte :)
Ve čtvrtek jsme kontrolovali cv. 7 na str. 39, dále jsme ještě ve svičení 6 a 8 opakovali předložky se 3. a 4. pádem, k tomu jste dostali ještě další materiál se cvičeními, která máte dobrovolně k vyplnění, pošlu Vám během týdne řešení :)
A pak jsme se učili skloňování osobních zájmen ve cvičeních I., II. a III. na str. 37. K tomu je domácí úkol cv. 11 a 12 na str. 40. Hezkou neděli
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, za domácí úkol si každý vypracuje 15 slovíček k tématu TRAVELLING a 15 slovíček k tématu HOUSE (stůl, pokoj, okno, pohovka etc.) a naučte se alespoň 25 běžných sloves. Slovíčka se naučte. Opravdu naučte. Budete je potřebovat. Pokračovat budeme lekcí 6C, kdo nemá, udělá si cvičení 1 na straně 58 v učebnici. Hezký víkend. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, vypracujte si prosím zadaný úkol. V pondělí jej zkontrolujeme a posuneme se k další lekci. Přeji klidný víkend, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, za úkol si vypracujte strany 50 + 51 v učebnici. Na e-mail mi zašlete minulý úkol (prázdniny). Příští týden zopakujeme předložky a začneme již novou lekci. Klidný víkend. Tereza
Od: Magda (učitel)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (žák)
Milí úterní studenti, v minulé hodině jsem opakovali vyjádření budoucího času pomocí „going to and present continuous“ a vysvětlili si, kdy a jak používat „will/won´t“. V učebnici jsme skončili na straně 30, f) Grammar Bank 3B p. 130. Domácí úkol naleznete v pracovních sešitech strana 24. Příští hodinu vše znovu vysvětlím, protože chyběli ti, pro které je to nové učivo. Přeji hezký týden a těším se na příští hodinu. Magda
Od: Marcela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Dobrý den,

dnes jsme zkontrolovali úkol z minula z tématu Easter, pokračovali opakováním slovní zásoby clothes jednak novým materiálem a také konverzační aktivitou. Úkol na příště je pracák 30/2 a 31/ words and phrases to learn.

Krásný týden přeji,

Marcela
Od: Jirka konverzace 2 (žák)Pro: Konverzace 2 pondělí (žák)
Omlouvám se ale zítra nepřijdu. Jdu na oslavu.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, v úterý jsme především konverzovali. Za domácí úkol si projděte cvičení 6 (speaking and writing) na straně 57 v učebnici. Následně napište krátký e-mail dle zadání. Těším se na viděnou. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, dnes jsme probrali přivlastňovací zájmena. Za úkol zůstává napsání 15 vět o vašich letních prázdninách / dovolené + vyplnění strany 49 v učebnici a napsání charakteristiky kamaráda dle zadání na st. 49 v učebnici. Přeji klidný víkend a těším se na viděnou. Tereza