+420 777 008 283

Nástěnka


Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Dobrý den,
včera jsme zopakovali zápor v domácím úkolu ve cvičení 13 a 14 a prošli jsme cvičení 15 na straně 28.
Dále jsme poslechli a přeložili úvodní text 2. kapitoly.
Na příště si zopakujte fráze druhé lekce a slovíčka 1. i 2. lekce, hlavně ty tzv. upřesňující příslovce a spojky (doch, sehr, oft, auch, nämlich, apod.).
Mějte hezký týden,
Katka
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Dobrý den,
dnes jsme pracovali s číslicemi, dále prošli cvičení 5 a 6 na str. 27 (skloňování pods. jm.) a nakonec jsme se učili zápor, výklad na str. 25 a cvičení hned za ním na str. 26 nahoře.
Domácí úkol: cv. 13 a 14 na str. 28.
Hezký týden
Katka
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Hezký den,
ve čtvrtek jsme se zabývali číslicemi, skloňováním podstatných jmen a časováním slovesa haben. Domácí úkol: vypsat číslice 1928, 350, 77, 5 632 189, 1600, 7003, 999 999, 52378, 7703, cvičení 5 a 7 na str. 27. Uvidíme se ve čtvtek :)
Od: Hořejší (žák)Pro: OPrchalová (učitel)
Omlouvám se, ale dnes nemohu přijít.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (učitel)
Dobrý den,
na čtvrtek se podívejte na slovíčka 2. lekce, číslovky a s některými jsme začali skloňování podstatných jmen, tak si to zopakujeme.
Hezké dny :)
Katka
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ začátečníci, Čt 17.45 - 19 (učitel)
Hezký den,
ve čtvrtek jsme opakovali slovíčka 2. lekce, číslovky od 1 do 100 a probrali i další, od 101 do milionu. K tomu je domácí úkol (napsat slovy tyto číslice: 238, 56, 642, 2738, 856709, 9961, 803, 200 002). Dále jsme se podívali na skloňování podstatných jmen (učebnice str. 24), k tomu je DÚ str. 28/cv. 7, 8. Podívejte se ještě na fráze z druhé lekce.
Uvidíme se 21.12. Bis dann, Katka :)
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45-19 (žák)
Hezký den,
na čtvrtek si projděte slovíčka druhé lekce (bez frází) a číslovky od 1 do 100. V číslovkách budeme pokračovat a pak se taky podíváme na vánoční tématiku.
Mějte se hezky
K.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
A ještě posílám video, které jsme si pouštěli, je to skvělá věc na učení https://www.youtube.com/watch?v=dinw9BEUtr4

Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 - 19 (žák)
Hezký den,ve čtvrtek jsme probrali sloveso "haben", číslovky 1-12 a slovíčka druhé. Na další lekci se uvidíme V PONDĚLÍ 4.12. v 17.45. Přineste si vyplněné cvičení na slovesa haben-sein-wohnen-heissen.
mějte se hezky, Katka
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ začátečníci, Čt 17.45 - 19 (žák)
Dobrý den,
ve čtvrtek si projdeme výsledky testu, zopakujeme, co bude třeba, a pak začneme sloveso "haben" a číslice.
Těším se ve čtvrtek :)
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 (žák)
16.11. jsme opakovali 1. lekci. Na příště si vše znovu projděte (slovíčka, fráze, gramatiku), bude opakování 1. lekce formou písemných cvičení.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45-19 (žák)
9.11. jsme zopakovali pořádek slov ve větách. Dokončili jsme píseň na str. 21 a prošli konverzační cvičení.

Domácí úkol:
- str. 16/cv. 15
- str. 17/cv. 23
- zopakovat slovíčka a fráze 1. lekce a gramatiku 1. lekce (členy, osobní zájmena, časování sloves pravidelných a slovesa sein, pořádek slov)

Příští hodina bude opakovací :)
Hezký týden
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 (žák)
2.11.
Procvičovali jsme sloveso "sein" a časování pravidelných sloves.
Nová gramatika - pořádek slov ve větě.
Domácí úkol:
str. 14 Přeložte, tvořte otázky dopňovací.
str. 16, cvičení 20
str. 17, cv. 22
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Mírně pokročilí Čt 16.30 (žák)
2.11.
Dnes jsme znovu procvičili člen určitý, neurčitý, nulový. Dále předložky se 3. a 4. pádem.
Začali jsme probírat určování času. V tom budeme příště pokračovat.
Na příště si pořádně projděte slovíčka 3. a 4. lekce, hlavně potraviny, které jsou v obrázcích.
Jako domácí úkol si vypracujte cvičení 15 z papíru, který jste dostali posledně (Doplňte správný tvar osobního zájmena).
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Mírně pokročilí Čt 16.30 (žák)
Minule, 19.10. jsme poslouchali píseň, zopakovali zápor, včetně opravy DÚ.
Za úkol byl popis rodiny, písemně.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 (žák)
19.10.
Zopakovali jsme abecedu, členy, slovíčka, časování pravidelných sloves.
Probrali jsme sloveso "sein".
Úkol - sein ve větách, fráze první lekce.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 (žák)
12.10. bylo opakovani slovicek prvni lekce, procvicovani vyslovnosti.
Probrali jsme osobni zajmena, clen urcity a neurcity a pravidelne casovani sloves.
Domaci ukol - zopakovat abecedu; vycasovat slovesa lernen, machen, gehen; na str. 13 cviceni "Doplnte vhodna zajmena"
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Mírně pokročilí Čt 16.30 (žák)
12.10.
Dnes jsme zopakovali slovicka, urcity a neurcity clen, procvicili doplnovaci otazky se slovy "W" a sklonovani Wer a Was.
Domaci ukol - zapor.
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Mírně pokročilí Čt 16.30 (žák)
5.10.2017
Zopakovali jsme pořádek slov v oznamovacích větách (přímý a nepřímý) a tázacích větách, číslovky.
Vysvětlovali jsme zájmeno svůj, četli a překládali text.
Úkol: tázací věty s tázacími zájmeny
Od: KatKo (učitel)Pro: NJ Začátečníci Čt 17.45 (žák)
5.10. 2017
Procvičili jsme pozdravy a rozloučení, výslovnost různých hlásek.
Nově jsme se učili představit se a krátké rozhovory (Wie heißen Sie, Woher kommen Sie?, Wie geht es Ihnen?, ...).
Úkol na příště: slovíčka první lekce (bez frází)

Od: Jaroslav Hořejší (žák)Pro: Oprchalová (učitel)
Na první hodinu nepříjdu, jsem mimo Ostravu.
Od: TerezaR. (učitel)Pro: ST 17:45, ČT 16:45 a 18:00 (žák)
Milí studenti,
opravila jsem vaše pracovní listy a musím říct, že jste velice šikovní a to jsem moc ráda:)
Společně se na ně příští (poslední) hodinu podíváme a dám vám je domů. Těm, kteří nepsali dám taky jednu kopii na procvičení.

Jinak určitě přijdte, dostanete certifikáty o absolvování kurzu.


Ich freue mich:)


Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45/ ČT 16:45 a ČT 18:00 (žák)
Mílí studenti,
příště vypracujete pracovní list, tudíž žádný úkol není. Budou tam podobné věty, o kterých jsme si říkali.

A budou i jazykolamy:)

LG Terka
Od: Hořejší (žák)Pro: Oprchalová (učitel)
Dnes nepřijdu, jsem nemocen.
Od: Hořejší (žák)Pro: Oprchalová (žák)
Dnes nepřijdu, jsem nemocen.
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 18:00 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkoly 174/10 a 177/7. Jinak budeme opakovat. Doneste si článek.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 (učitel)
Milí studenti
připomínám úkoly 52/8 a 53/16, jinak budeme opakovat.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkol 57/7. Jinak budeme opakovat. Doneste si článek WURST :)

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 18:00 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkoly 162/8 a 169/14. Začneme pak 14. lekci.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 (učitel)
Milí studenti,
ti, kteří chyběli, doneste si rozhovor V restauraci. Budeme opakovat slovíčka a fráze z této lekce a uděláme novou gramatiku.
Klidně se podívejte na rozhovor ze strany 56/7.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45 (žák)
Milí studenti,
úkol na příště jsem nezadávala, (ale klidně, ti, kteří chyběli mohou přinést esej o zážitku z nakupování). A začneme 4. lekci.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 18:00 (žák)
Milí studenti,
připomínám, že příští hodina není. Sejdeme se až za 14 dní.

Připomínám úkol nakreslení plánku z bodu A do bodu B (např. z domu do práce, školy...), který pak popíšete.

Také se podívejte na slovíčka a fráze nové lekce, budou se hodit.

A ještě naučit se tabulku sloves ze strany 158, budeme s tím pracovat dál.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 (žák)
Milí studenti,
připomínám, že příští hodina není. Sejdeme se až za 14 dní.

Za úkol je písemně zpracovat rozhovor v restauraci mezi hostem a číšníkem, napište obě role, vč. pozdravu, zaplacení a rozloučení, jídlo dosaďte podle své chutě :)

Podívejte se na slovíčka z tématu jídlo.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45 (učitel)
Milí studenti,
připomínám, že příští hodina není. Sejdeme se až za 14 dní.
Připomínám krátkou esej o nějaké "zvláštní" příhodě z nakupování. A cvičení 45/10. Pak začneme 4. lekci.

Pokud Renátka stihne prezentaci, budeme rádi :)

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 18:00 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkol 252/19. Začneme 13. lekci.

LG Tereza
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 (žák)
Milí studenti,
příště budeme opět pokračovat v tématu Jídlo. Podívejte se na slovíčka, fráze a rozhovor z minula.

LG Tereza
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkol 204/4. Dále budeme pokračovat v lekci a podívejte se zase na slovíčka a fráze k nakupování. Promyslete také nakupovací příhodu :)

LG Tereza
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 18:00 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkoly 55/9 a napsat vlastní zkušenost s pověrou (nebo v rodině, u přátel....černá kočka, rozbité zrcadlo apod.)

Budeme dělat i materiál k počasí, doneste si.


Zasílám také odkaz na info a přihlášku k intenzivním jazykových kurzům přes prázdniny :)

http://www.teburg.cz/kurzy-verejnost-prazdninove.html#LetniKurzNemciny

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 (žák)
Milí studenti,
doneste si materiál k Essen.

Jinak, na příště se znova podívejte na úvodní text nové lekce, vč. slovíček a frází. Budeme v tomto tématu pokračovat.

Zasílám také odkaz na info a přihlášku k intenzivním jazykových kurzům přes prázdniny :)

http://www.teburg.cz/kurzy-verejnost-prazdninove.html#LetniKurzNemciny

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45 (učitel)
Milí studenti,
připomínám úkol 204/2. Dále se podívejte opět na úvodní text nové lekce slovíčka a fráze. Dále budeme pokračovat v gramatice.

Zasílám také odkaz na info a přihlášku k intenzivním jazykových kurzům přes prázdniny :)

http://www.teburg.cz/kurzy-verejnost-prazdninove.html#LetniKurzNemciny


LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 18:00 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkol 249/6. Dále ještě uděláme nějaká cvičení z této lekce, vč. poslechů.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkol 40/12. Dále uděláme ještě pár cvičení ze stávající lekce a začneme lekci 4. Začneme materiál Im Restaurant.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkol 30/3. Příště uděláme ještě dvě cvičení z této lekce a začneme lekci novou, kde je opakovací gramatika.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45 (žák)
Milí studenti,
doneste si slovní zásobu k oblečení a filmu.

LG Terka
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 a ČT 18:00 (žák)
Milí studenti obou skupinek,
vyplňte si pracovní listy a doneste do hodiny. Uvidíme se za 14 dní.

Terka :)
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 18:00 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkol 251/17. A podívejte se na fráze a slovíčka U lékaře a minulé časy.

LG Tereza
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 (žák)
Milí studenti,
připomínám, pokud se vám podaří dodělat úkol 37/I, II a III. A pokud budete mít čas tak i 39/6,7.
Dále budeme pokračovat v lekci.
LG Tereza
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ST 17:45 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkol- napsat alespoň půlstránkovou esej o vašem oblíbeném filmu, s použitím slovíček z materiálu z minula nebo učebnice. Dále pak 15/11 a 16/15. A budeme pokračovat v tématu oblečení, vezměte si slovíčka.

LG Tereza
Od: Tereza R. (žák)Pro: ČT 18:00 (učitel)
Milí studenti,
budeme pokračovat v tématu U lékaře, vezměte si s sebou materiály z minula a zopakujte si slovíčka a fráze z úvodního textu (lekce 12) a materiálu z minula.

LG Tereza
Od: Tereza R. (učitel)Pro: ČT 16:45 (žák)
Milí studenti,
připomínám úkoly 37/I, II, III. Dále si zopakujte předložky se 3. a 4. pádem a slovíčka vč. frází na straně 35. Budeme pokračovat v lekci.
LG Tereza