+420 777 008 283

Nástěnka


Od: Magda (učitel)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (učitel)
Dobrý den milí studenti angličtiny, v minulé hodině jsme si procvičili will/won´t na gramatickém cvičení, kdo nedostal, může se přihlásit příští hodinu:)

Dále jsme dokončili lekci 3B. Za domácí úkol si prosím udělejte stranu 25 v pracovních sešitech.

Přeji Vám hezké týdny, uvidíme se až v úterý 15. 5.

Magda

Od: Marcela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Dobrý den,

dnes jsme zkontrolovali úkol z minula, přeložili věty s novou sl. zásobou, dále vypracovali materiál Who is who? A začali minulý čas - seznam sloves, přeložili a představili tvary v minulosti. Dále učebnice 36/1, e) je za d.ú.

Krásný týden,

Marcela :)
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, posílám odkaz na YU, kde se můžete inspirovat a učit výslovnost. V úschovně budete mít pomůcku ohledně přivlastňovacího s a pomůcku knazvanou fonetická abeceda. https://www.youtube.com/channel/UCBHtnQGUChkwG1eyWL5EA9g

Dnes jsme probrali sloveso CAN a opakovali dosud probrané lekce. Příště již budeme pokračovat novou lekcí.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, hříšníci, kteří mi zatím neposlali e-mail s vypracovaným úkolem na téma jaké byly vaše poslední prázdniny, dovolená, si úkol vypracují a odevzdají mi jej v další hodině. V minulé lekci jsme opakovali předložky ON, IN, a AT. v Úschovně máte pomůcku + cvičení, které si vyplňte za domácí úkol a přineste s sebou, během týdne (do středy) vám nahraji ještě jednu pomůcku + jako další a poslední část úkolu si tento týden připravte cv. 4 na straně 53. Přeji klidné jarní dny. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, stále platí zadání z minula ohledně vypracování slovíček + sloves, které se samozřejmě naučte. V hodině jsme minulý týden dělali cvičení na poslech a za domácí úkol bylo zadáno vypracování stran 48 + 49 ve workbook.
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Zítra budeme pokračovat opakováním a nějakými novými jevy. Úkol byl zadán v hodině, kdo nebyl, tak si podle svých časových možností vyplní strany 22 + 23 v učebnici.
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Milí studenti,

v hodině 16.4. jsme vypracovali stranu 30 v pracovním sešitě. Dále jsme se věnovali tématu nakupování: seznámili jsme se s nejčastějšími frázemi, s kterými se můžeme setkat v obchodě, a doplnili jsme si slovní zásobu. Za domácí úkol máte tvořit otázky v materiálu, který byl rozdán ke konci hodiny.

Příjemný zbytek týdne, Michaela
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Stáhněte si prosím pomůcku k předložkám z Úschovny a přineste si ji ve čtvrtek do hodiny. Díky, T.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, za domácí úkol si každý vypracuje 15 slovíček k tématu TRAVELLING a 15 slovíček k tématu HOUSE (stůl, pokoj, okno, pohovka etc.) a naučte se alespoň 25 běžných sloves. Slovíčka se naučte. Opravdu naučte. Budete je potřebovat. Pokračovat budeme lekcí 6C, kdo nemá, udělá si cvičení 1 na straně 58 v učebnici. Hezký víkend. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, vypracujte si prosím zadaný úkol. V pondělí jej zkontrolujeme a posuneme se k další lekci. Přeji klidný víkend, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, za úkol si vypracujte strany 50 + 51 v učebnici. Na e-mail mi zašlete minulý úkol (prázdniny). Příští týden zopakujeme předložky a začneme již novou lekci. Klidný víkend. Tereza
Od: Magda (učitel)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (žák)
Milí úterní studenti, v minulé hodině jsem opakovali vyjádření budoucího času pomocí „going to and present continuous“ a vysvětlili si, kdy a jak používat „will/won´t“. V učebnici jsme skončili na straně 30, f) Grammar Bank 3B p. 130. Domácí úkol naleznete v pracovních sešitech strana 24. Příští hodinu vše znovu vysvětlím, protože chyběli ti, pro které je to nové učivo. Přeji hezký týden a těším se na příští hodinu. Magda
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: Marcela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Dobrý den,

dnes jsme zkontrolovali úkol z minula z tématu Easter, pokračovali opakováním slovní zásoby clothes jednak novým materiálem a také konverzační aktivitou. Úkol na příště je pracák 30/2 a 31/ words and phrases to learn.

Krásný týden přeji,

Marcela
Od: Jirka konverzace 2 (žák)Pro: Konverzace 2 pondělí (žák)
Omlouvám se ale zítra nepřijdu. Jdu na oslavu.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, v úterý jsme především konverzovali. Za domácí úkol si projděte cvičení 6 (speaking and writing) na straně 57 v učebnici. Následně napište krátký e-mail dle zadání. Těším se na viděnou. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, dnes jsme probrali přivlastňovací zájmena. Za úkol zůstává napsání 15 vět o vašich letních prázdninách / dovolené + vyplnění strany 49 v učebnici a napsání charakteristiky kamaráda dle zadání na st. 49 v učebnici. Přeji klidný víkend a těším se na viděnou. Tereza
Od: Magda (učitel)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (žák)
Dobrý den milí úterní studenti. V minulé hodině jsme naučili hodně nových slovíček k jaru. Cvičení i řešení, které jsme dělali v hodině, najdete v úschovně. Dále jsme se naučili a procvičili pár frázových sloves „look after, look for, look forvard to“ strana 29. Za domácí úkol si prosím dodělejte v pracovním sešitě stranu 23. Těším se na další hodinu. Magda
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, za domácí úkol si připravte 15 vět o tom, kde jste byli minulé léto na prázdninách / dovolené. Tereza
Od: (žák)Pro: TerezaM (učitel)
Hello Tereza, I´m sorry, but I don´t come to the English lesson today. Happy Easter. :-) Eva Březinová

PS: If I have mistakes here, you can correct its. :-)
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
A ještě slíbený odkaz.

https://www.youtube.com/watch?v=fRhX7MhLDNg
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, dnes jsme opakovali a konverzovali. Kdo nemá, udělá si za úkol celou stranu 46 ve WORKBOOK. Přeji klidné Velikonoce a příští týden se těším na viděnou. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, v pondělí jsme probrali přivlastňovací zájmena, sloveso TO HAVE a slovíčka týkající se členů rodiny a udělali jsme cvičení na straně 14 WORKBOOK a na str. 16 + 17 v učebnici.
Za domácí úkol máte napsat 10 jednoduchých vět o své rodině za použití zmíněných zájmen, slovesa TO HAVE a slovní zásoby.
Dále si můžete udělat cvičení v následujících odkazech, kde vždy po cvičení následuje vyhodnocení i s vysvětlením.
Příští pondělí lekce není (Velikonoce), přeji klidné svátky a těším se na viděnou. Tereza

https://www.helpforenglish.cz/article/2011102101-cviceni-neurcity-clen-a-an

https://www.helpforenglish.cz/article/2011092501-cviceni-mnozne-cislo

https://www.helpforenglish.cz/article/2009032703-cleny-test-a

https://www.helpforenglish.cz/article/2015062301-procvicovani-cisel-starter


https://www.helpforenglish.cz/article/2015091501-smes-otazek-pro-zacatecniky-5


https://www.helpforenglish.cz/article/2006080501-cleny-v-anglictine-cviceni-1

Od: TerezaM (žák)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (učitel)
V Úshovně máte materiály, které si prosím stáhněte a přineste ve čtvrtek do hodiny. Děkuji. Tereza
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Odkaz na poslech, je tam i materiál k stáhnutí a vylnění:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/shopping-clothes
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Milí studenti,

dnes jsme se věnovali procvičování slovní zásobě oblečení prostřednictvím speakingu. Také jsme měli poslech k tématu nakupování, doplnili jsme si tak slovní zásobu o další položky. Poté jsme si četli o velikonočních tradicích v Británie. Z tohoto materiálu máte domácí úkol - vyplnit cvičení, na základě porozumění textu.

Přeji všem krásné Velikonoce plné rodinného pohody, Michaela.
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Dobrý den, ve čtvrtek jsme opakovali a procvičovali. Udělali jsme cvičení na straně 44 + 45 v učebnici. Za domácí úkol si prosím udělejte cvičení 1a a 3a na straně 33 ve Workbook. Příští týden hodina normálně proběhne (není svátek) a budeme si povídat o Velikonocích. Můžete si připravit pár vět o nějakém zajímavém velikonočním zvyku z vašeho kraje. Samozřejmě anglicky. :) Přeji klidný víkend. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, za domácí úkol si vyplňte cvičení, které vám během dneška nahraji do Úschovny. Hezký zbytek týdne, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, v úterý jsme opakovali past simple a phrasal verbs. Za úkol si vyplňte všechna cvičení na straně 46 ve Workbook. V příští hodině se zaměříme především na konverzaci. Hezký zbytek týdne. Tereza
Od: Magda (učitel)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (žák)
Dobrý den,
posílám vám shrnutí včerejší hodiny angličtiny. Úvodem jako vždy bylo komunikační cvičení. Dále jsem si v učebnici přečetli „The story behind a photo“ strana 25, prošli instrukce na „writing“. Váš úkol je popsat pohlednici a držet se bodů podle učebnice. Dále jsme začali lekci 3A „Where are you going?“, která je zaměřená na vyjádření budoucnosti. Zvládli jsme Reading a, b, c na straně 28. Domácí úkol je tedy popis fotky a dále ti, kteří nebyli tak strana 28 - Reading cvičení a, b, c. Přeji pěkný týden a v úterý na shledanou. :) Magda
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (učitel)
Milí studenti,

dnes jsme se věnovali tématu oblečení, které jsme nakousli minulou hodinu. Doplnili jsme si slovní zásobu o řadu nových slovíček a poté jsme je procvičovali – speaking a writing. Za domácí úkol je učit se slovní zásobu.

Krásný týden, Michaela
Od: TEREZAM (žák)Pro: APOL (učitel)
Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00: m. pokročilí (učitel)
Milí studenti, v minulé hodině jsme opakovali a seznamovali jsme se. V další hodině se podíváme na frázová slovesa, předložky a slovosled, vše budeme opakovat a procvičovat. Za domácí úkol si prosím projděte a zopakujte předložky, slovosled i časy a každý si vypište (minimálně 3) jevy / věci, které vám dělají potíže. Zaměříme se na ně. Příští týden jsou jarní prázdniny a výuka nebude. Přeji klidný začátek jara a těším se na viděnou, Tereza.
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (učitel)
Milí studenti, včera jsme začali probírat gerundium. V příštích hodinách zopakujeme předložky, frázová slovesa a stále budeme opakovat časy, slovosled i gerundium. Další látku zatím probírat nebudeme. Za úkol si prosím vyplňte celou kapitolu 4A ve Workbook (strany 31 a 32). Příští týden jsou jarní prázdniny a výuka se nekoná. Přeji klidný týden a těším se na viděnou. Tereza
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (žák)
Milí studenti, užijte si jarní prázdniny. Příští týden (od 12. 3.) výuka není. V další hodině budeme pokračovat výukou členů a opakováním. Úkol není.
Klidný víkend, Tereza.
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: Magda (žák)Pro: Středně pokročilí, úterý 18:10-19:40 (učitel)
Dobrý den milí studenti, v úterní hodině jsme opakovali celou druhou lekci, také jsme se dívali na video (http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/ive-experienced-bullying). Je k tomu cvičení s klíčem, vypracujte si ho prosím. Příští týden jsou jarní prázdniny, takže hodina nebude. Přečtěte si prosím nějaký článek a poslouchejte podcasty:) Mějte se hezky. Magda
Od: Marcela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Dobrý den,

dnes jsme zkontrolovali úkol z minula, dále procvičili tvorbu otázek z oznamovacích vět. Pokračovali v učebnici 35/5a,b,c a začali novou sl. zásobu oblečení.

Příště úkol dokončit z materiálu tvorba otázek zbytek vět.

Krásný týden přeje Marcela :)
Od: Vendula Brychtová (učitel)Pro: Konverzace v AJ pondělí obě skupiny (učitel)
Hello everyone,

just a friendly reminder of yours, that this Monday 5th March we are not meeting each other. You have your homework online so you can work on it and we will see each other on 12th March.

Have fun, take care
V. Brychtová
Od: TerezaM (učitel)Pro: ČT: 18:00: m. pokročilí (žák)
Milí studenti, ve čtvrtek jsme měli opakovací a seznamovací lekci, nic nového jsme neprobírali. Na příště si, prosím, připravte asi 12 vět o tom, co děláte ve vaší práci / škole. Popsat běžný den. Pracujte se slovníkem, nebojte se dělat chyby, vše společně projdeme. :) Zkuste používat předložky, present simple, zájmena (her, their) a tak podobně a budu moc ráda, když zkusíte i trochu delší věty, na kterých si procvičíte slovosled. Do Úschovny vám dám nápovědu ke slovosledu, kterou si, prosím, vytiskněte (přepište) a noste s sebou. Posílám také odkaz na pohádku Peppa Pig, na níž si zatím (mimo jiné) budeme trénovat poslech a porozumění. na epizodu se podívejte, klidně opakovaně, budeme o ní hovořit (samozřejmě anglicky). Přeji klidný víkend a těším se na viděnou.
Tereza


https://www.youtube.com/watch?v=6xJhCJI5Ixw

(u videa je možné zapnout titulky)

Od: TerezaM (učitel)Pro: ÚT: 18:00 f. začátečníci (učitel)
Milí studenti, na příští týden žádný úkol není. Naše první společná lekce bude opakovací a seznamovací. Těším se na viděnou a přeji klidný víkend.
Tereza
Od: 795175 (žák)Pro: wvciqsapik (učitel)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Od: TerezaM (učitel)Pro: APOL (učitel)
Dobrý den, milí studenti. Omlouvám se za zpoždění, život se někdy neptá a některé věci odsune na vedlejší kolej. Nicméně, i na příští lekci mám pro vás připraven domácí úkol.
Workbook str. 10/ cv. 1a, 1b + si prosím zopakujte abecedu.
Každý si zkuste několikrát vyhláskovat své jméno a příjmení, abyste to zvládli bez čtení. Přeji klidný zbytek týdne a příjemný víkend a těším se na viděnou. ;)
Od: 771213 (žák)Pro: etaazwexo (učitel)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Od: 442915 (žák)Pro: Danielmuppy (učitel)
Hello. And Bye.
Od: Michaela (učitel)Pro: Falešní začátečníci AJ, skupina pondělí od 16:30 (žák)
Milí studenti,

po kontrole DÚ z minulé hodiny jsme pracovali s učebnicí a pracovním sešitem:
textbook speaking 34/4c, workbook 29 – celá strana. Potom jsme se věnovali opakování přítomného času: rozdaný materiál Present simple or continuous. Za domácí úkol je ho dodělat.

Přeji příjemný start týdne,
Michaela

Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: 354625 (žák)Pro: JeffreyNic (učitel)
Шкафы http://workle.website/66
Od: (učitel)Pro: (žák)