+420 777 008 283

Nástěnka


Od: 193836 (žák)Pro: DavidGon (učitel)
70 Easy to Intermediate Pieces for Renaissance Lute edited by John Robinson. The third of our graded anthologies of easy pieces, starting with very easy music ...

Piano music - http://piano.bestsky.info
Od: 745181 (žák)Pro: DavidGon (učitel)
27 Mar 2013 - 10 best Classical music tracks for calm and tranquility - creates a peaceful atmosphere in the home, encouraging creativity and building a love ...

Piano music - http://bxox.info
Od: 944667 (žák)Pro: DavidGon (učitel)
Listen to Tranquil Guitar: Soothing Music for Relaxation and Sleep now. Listen to Tranquil Guitar: Soothing Music for Relaxation and Sleep in full in the Spotify ...

Piano music - http://piano.bestsky.info
Od: 883144 (žák)Pro: utfbobaxeoa (učitel)
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Od: Marie Staňkové (žák)Pro: paní Jitku (učitel)
omlouvám se z úvodní hodiny a posílám pozdrav od protinožců.
M. Staňková
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
16. 5. - Pojmenovali jsme si některé další ekologické problémy (incendios forestales....). Gramatica subjuntivo detrás de las expresiones de sentimineto (me preocupa que...). Konverzační hry. Písnička. Reportáž: Selva de Costa Rica. DÚ: v materiálech.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
16. 5. - Dokončili jsme 4. lekci, udělali jsme komiks a závěrečný překlad ve cvičebnici. Začali jsme slovní zásobu 5. lekce. DÚ: v materiálech
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
11. 5. - Zopakovali jsme blízkou budoucnost a naučili se používat zvratná slovesa v infinitivní konstrukci (voy a acostarme, tienes que levantarte...). Domácí úloha není.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
9. 5. - Hlavním tématem byla ekologie. Základdní slovní zásoba. Hlavní ekologické problémy. Hnutí Greenpeace.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
9. 10. - Opakovali jsme učivo probrané ve čtvrté lekci. Četli jsme článek o Zaragoze. Písnička - Julieta Venegas. DÚ - Deber 4F.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (učitel)
4. 5. - Pracovaly jsme se stránkou 92 a vysvětlily si uřití blízkého budoucího času. D´/: 186/1, 2
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
2. 5. - Opakovali jsme číslovky. Probrali jsme téma počasí. DÚ: Deber 4E
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
25. 4. - Především jsme pracovaly se stránkami 52 a 53, takže číslovky do sta. Otázky:Kolik je ti let? Jaký je tvůj mail? Jaká je tvá adresa? DÚ: 171/12, 172/16,17.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
15. 4. - Gramática: Repaso de oraciones finales y un poco de imperativo.Conversación: Medicina alternativa.
Od: Hořejší (žák)Pro: Lukášová (učitel)
Omlouvám se, dnes nepřijdu.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - st 18:00 (žák)
18. 4. - Conversación: Ser o no ser vegeteriano. Gramática: Oraciones finales y el uso del subjuntivo. Deber: Oraciones relativas 2.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
18. 4. - Probrali jsme sloveso CONOCER (ZC) a jemu podobná ofrecer, traducir a conducir.Konverzace: En el hotel. DÚ: 169/5, 7.
Od: Hořejší (žák)Pro: Lukášová (učitel)
Omlouvám se, dnes nepřijdu.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
13. 4. - Pracovali jsme se stránkou 132, kde jsme probrali především časové výrazy v tabulce. DÚ: 208/16, 19, 20.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
11. 4. - Začali jsme nové téma - hry. Prozatím klasifikace na hry hazardní, hry inteligenční, hlavolamy, sázky. Písnička.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečvíci - po 16:30 (žák)
11. 4. - Procvičovali jsme řadové číslovky (primero - duodécimo) a pracovali se zaslanými materiály. Barcelona. Písnička. DÚ: Deber 4b
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (učitel)
6. 4. - Poslech 207/14. A pak jsme procvičovaly životopisy - respekive jsme vykládaly o našich vlastních životních osudech, to vše španělsky, prosím.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
4. 4. - Hlavním tématem byly Oraciones de relativo (Busco una casa que sea grande y luminosa...). Procvičování na přiložených materiálech a při konverzačních hrách. DÚ - p.89.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
4.4. - Procvičily jsme si slovíčka ze 4. lekce (za použití frází Hay un camarero en tu familia...). Dále cv.50/1,2. Konverzace: V hotelu - procvičování. DÚ: Deber 4A.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
30. 3. - Přečetly jsme si závěrečný článek z 10. lekce. Dú: 206/10, 11.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (žák)
16. 3. - Pracovali jsme se stranami 130 a 131. Konverzace: Loňská dovolená. DÚ: 204/3,4
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
14. 3. - Procvičovali jsne užívání gerundia místo vedlejší věty. Konverzace: Qué es lo que más preocupa a los jóvenes de hoy. Písnička Ana Tijoux.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
14. 3. - Procvičili jsme užívání mejor - peor. Vysvětlili jsme si výrazy tan - tanto.Cv 167/22, 20. Písnička (La chica de Ipanema). DÚ: 167/23
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
7.3. - Procvičili jsme použití frázových sloves ANDAR a CAER. Konverzovali jsme na téma umění a napsali si názvy základních uměleckých směrů.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
7.3. - Tématm hodiny bylo stupňování. Kromě přiložených materiálů jsme udělali cvičení 167/21. Tentokrát bez DÚ.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
29. 2. - Procvičování vazby sloves SEGUIR, CONTINUAR, LLEVAR a IR s gerundiem.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
29. 2. - Zopakovali jsme si povídání o denním programu. pak jsme především probrali zbývající dvě nepravidelná slovesa ze 3. lekce: DECIR A HACER. Deber 3G
Od: Hořejší (žák)Pro: Lukášová (učitel)
Omlouvám se z dnešní hodiny
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
22. 2. - Věnovali jsme se tématu Teatro. Poslech písničky s gerundiálním tématem (,abychom úplně nezapomněli na gramatiku ;))
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (žák)
17. 2. - I nadále jsme procvičovaly minulý čas, přidaly jsme ale i téměř kompletní přehled nepravidelných sloves. Jejich užití možno procvičit v úloze Deber 10B.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
15.2. - Vysvětlili jsme si další užití gerundia (se slovesem llevar). Úvod do používání časových výrazů. DÚ: GERUNDIO 2
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
15.2. - Vysvětlili jsme si časování zvratných sloves, procvičovali jsme je při povídání o denním programu. Konverzace: Restaurace - rozšíření slovní zásoby. DÚ: Deber 3f
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
8.2. - Vzhledem k právě probjehnuvším "goyům" jsme ještě pracovali na téma "Cine y película". Dokončili jsme čvičení ze stran 230 a 231. Navíc jsme se věnovali ikoně zvané Mafalda - článek, reporáž, jeden díl seriálu.
Od: JtkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
8. 2. - Probrali jsme slovesa se změnou O - UE (dormir, volver, jugar, acostarse...). A protentokrát bez DÚ :))
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
3.2. Rekapitulovali jsme úspěšně šestou lekci závěrečným překladem a pustili jsme se do minulého času u pravidelných sloves. Konverzace: Restaurace, rozšíření slovní zásoby. Deber 10A.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
1. 2. Concordancia de tiempos en indicativo - shrnutí - gramatická cvičení. Konverzace - převyprávění oblíbeného filmu, převyprávění krátké povídky po shlédnutí na internetu. DÚ: Concordancia 7
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
1. 2. - Procvičovali jsme objednávání v restauraci - rozšíření slovní zásoby. Konverzační hry a gramatická cvičení - opakování. Udělali jsme cvičení 39/4b. DÚ: 165/14, 15.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
Probírali jsme téma CINE Y PELÍCULA. Bavili jsme se o nejlepších španělských režisérech a o filmových cenách, začali jsme podle materiálů studovat slovíčka z oblasti realizace filmu (str.227). Deber 229/3,4.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
Procvičovali jsme nadále slovesa se změnou e-ie. Ve cvičeních 165/12; 38/1,2,3 a 39/4 jsme si upevnili znalosti v používání sloves SER, ESTAR, HAY. Písnička, konverzační hry. Na příště Deber 3D.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
20. 1. - Přečetli jsme první dva odstavce ze článku o Barceloně (str. 86). Dále cv 184/19; 185/22. Konverzace na téma "hudba". DÚ: 184/18.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
18. 1. - Procvičovali jsme slouslednost časovou, tentokrát se zvláštním zřetelem na budoucnost. DÚ: Concordancia 6
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
18. 1. - Naučili jsme se a procvičovali jsme slovesa se změnou e-ie (querer, preferir, empezar, pensar). Procvičovali jsme předložky. Udělali jsme cvičení 164/10. DÚ: 165/12.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (žák)
13.1. - Konverzace na téma Tiempo libre. Qué tipo de cine te gusta? - str. 85. DÚ: Deber 6D.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
11. 1. - cv 37/4, 163/4,7. Naučili jsme se časovat sloveso IR. Jeho využití. Předložky pojící se se slovesy IR, SER, ESTAR. Základní rozdíly v užití sloves SER, ESTAR, HAZ - úvod. Deber: 3b.