+420 777 008 283

Nástěnka


Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Estimados amigos:

Včera jsme se zejména věnovali slovesu GUSTAR (= líbit se, mít rád), které se používá jinak, než ostatní slovesa, která už známe. Proto si jej, prosím, pečlivě nastudujte a připravte si případné dotazy - žádný není zbytečný!

Potom jsme si přečetli o Annině cestě po Castilli/Kastilii a dozvěděli se zajímavé informace o španělštině a její pozici mezi jazyky. Také jsme se podívali na dvojici por qué/porque (proč/protože) a řekli si, kdy se v odpovědi na "por qué" používá právě "porque" a kdy zase předložka "para" + infinitiv.

La tarea para la próxima clase es el ejercicio 3b en la página 31 (prosím, pokuste se slovo od slova).

Budu se těšit! :)


Un abrazo,

Hanka B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

V novém roce jsme se přivítali vyprávěním o oslavách Vánoc v ČR (i jiných evropských státech), zopakovali jsme snad všechno, co už umíme, a podívali jsme se pečlivěji na příslovce "tampoco".

Za DÚ, prosím, vypracujte celou stránku 160 (cvičení 22 však není povinné - jen kdybyste měli dotazy).

A příště se můžete těšit (nejen) na sloveso GUSTAR! ;)


Un abrazo,

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Včerejší hodinu jsme věnovaly tématu Vánoc. Ti, kdo jste chyběli, máte text, který jsme použily, k dispozici v Úschovně.

Za DÚ, prosím, využijte nové slovní zásoby ze zmíněného materiálu a napište kratičký (+/- 5-10 vět) text o Vánocích v České republice a také potrénujte časování sloves v přítomném čase prostřednictvím cvičení 19 a 20 na str. 159.

Příští týden se tedy, jak už bylo řečeno, neuvidíme, a proto vám všem (ještě jednou) přeji příjemně strávené vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku!!!

Budu se na vás zase moc těšit 9. ledna! :)

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!


Un abrazo,

Hanka B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Buenas tardes, queridos estudiantes:

Právě jsem do Úschovny umístila materiály k zítřejší aktivitě týkající se oslav Vánoc ve Španělsku. Vytiskněte si je, prosím, a přineste s sebou.

Soubor "La Navidad en España 2" můžete pak tisknout na šířku a 2 × 1 stránka, protože text je rozměrný a i takto zmenšený je dobře čitelný.


Cordialmente,

Hanka B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Při našem setkání v tomto týdnu jsme intenzivně trénovali novou slovní zásobu z 2. lekce - objekty, přídavná jména i barvy - a zakomponovali jsme do toho i použití slovesa TENER.

Zejména jsme se ale naučili časovat slovesa II. (zakončená na -ER) a III. (zakončená na -IR) třídy v přítomném čase!

Za DÚ tedy, prosím, vyčasujte v přítomném čase slovesa BEBER, CREER, COMPRENDER, ABRIR, RECIBIR a COMPARTIR a také vypracujte cvičení 17 a 18 na str. 159.

A jelikož se příští týden uvidíme v tomto roce naposledy (opět připomínám, že 19. 12. hodina neproběhne), budeme se věnovat tématu Vánoc ve Španělsku. Ráda bych pro vás na to téma vytvořila nějaké materiály, tak, prosím, někdy v úterý během večera nakoukněte do Úschovny a vytiskněte si, co tam bude k dipozici.

¡Y ya está! :) Budu se na vás moc těšit!


Un abrazo,

Hanka B.
Od: HanaB (učitel)Pro: Eva K. (S3Z - Úplní začátečníci) (žák)
¡Hola, buenas tardes, Eva!

Snad k Vám tato zpráva doputuje. :) Všechno je v pořádku, jste samozřejmě omluvena - děkuji moc, že jste dala vědět! Chtěla bych Vám touto cestou ještě připomenout, že vzhledem k tomu, že jste se omlouvala i z příští hodiny, tak se spolu uvidíme až 9. 1. 2019 (19. 12. mám dovolenou a 2. 1. jsou pořád ještě vánoční prázdniny)!

Sledujte, prosím, příležitostně nástěnku pro tradiční info, popř. se s námi opět nějakým způsobem spojte. :)

Prozatím přeji brzké uzdravení a krásnou dovolenou i svátky! ¡Felices fiestas!


Un cordial saludo,

Hanka B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Tento týden jsme se v rámci diskuze o chybách v testu věnovaly úplně, úplně posledním nejasnostem týkajícím se úvodních lekcí.

V druhé lekci jsme se pak nejdříve zaměřily na sloveso TENER, které je první sloveso s kmenovou změnou (tzn. při časování se zde v některých osobách E mění na IE), potom jsme si vysvětlily použití slovesa HAY (3. slovesa s významem "být"), připomněly si, jaké španělština používá určité členy (el, la, los, las), a rozšířily si slovní zásobu o pár přídavných jmen (a jejich protikladů), barev a otázky "¿Cómo es?" a "¿De qué color es?".

Nebojte se, všechno pečlivě potrénujeme! :) A pak budeme pokračovat v naší "aventuře". ;)

La tarea para esta semana es: p. 156/ej. 4, 5 y p. 157/ej. 7.

Budu se těšit!


S přáním krásného vstupu do adventu

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Estimados estudiantes:

Tento týden jsme si tedy napsali onu opakovací písemku (pokud se najdou chybičky, tak si je - dle domluvy - příští hodinu okomentujeme) a rovnou jsme se po hlavě vrhli do další lekce, kde jsme si úvodem značně rozšířili slovní zásobu o výrazy týkající se vybavení třídy, školních pomůcek apod.

Rovněž jsme se podívali na to, jak ve většině případů rozeznáme, zda se jedná o podstatné jméno rodu mužského, nebo ženského. Naučili jsme se také, jak se zeptat "Co to je?", a při té příležitosti jsme si vysvětlili, jak se ve španělštině projevuje neexistence středního rodu. Zároveň už také ovládáme použití neurčitého členu před podst. jm. (un, una, unos, unas) a stejně tak jsme si připomněli, jak se tvoří množné číslo.

Zkrátka jsme (jste!) byli zase rychlí a šikovní! :)

La tarea: p. 156/ej. 1 y 2. (+ Zkontrolujeme ten předchozí.)

Budu se těšit!


¡Hasta el miércoles!

Hanka B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Co k středeční hodině dodat, než že jsme společnými silami úspěšně dokončili první lekci (co do množství ale už druhou :)) a formou aktivit zopakovali co nejvíce frází a slovíček, kterých jsme za toto období společné práce nabyli.

Za DÚ si, prosím, pro poslední opakování vypracujte cv. 21 a 22 na str. 155 a zejména si, prosím, projděte shrnutí lekce na str. 21 a 22 a své zápisky. Na začátku příští hodiny pak věnujeme tolik času, kolik jen budete potřebovat vašim dotazům a nejasnostem a potom si napíšeme krátký (opravdu krátký!) test z probrané látky (čili toho, co už jste mi v hodinách mnohokrát řekli automaticky správně :)).

Budu se na vás těšit!


Un abrazo,

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (učitel)
Queridos estudiantes:

I když jsme se ve středu opět sešli (-y :)) v menším počtu, nezahálely jsme a pořádně jsme procvičily slovesa zakončená na -AR včetně zvratných, také jsme se věnovaly učebnici a závěrem jsme se díky textu na str. 18 seznámily (kromě jiného) i s geografií, politickým členěním a jazykovou politikou Španělska. Příští týden se tomuto tématu budeme věnovat dále.

La tarea: página 154/ejercicios 17 y 18.

Těším se na naše další setkání! :)


Un abrazo,

Hana
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
(2. část)

Ty, kdo jste byly ve středu přítomny, si možná vzpomenete, že jsem zmínila, že dnes nectíme Památku zesnulých jen v našich končinách, ale děje se tak i v některých hispánských zemích - i když událost probíhá trochu jiným způsobem. Konkrétně jsem zmiňovala Mexiko, kde je dnešní den znám pod jménem "Día de Muertos" ("Den mrtvých") a vyznačuje se oslavami, které vás bezpochyby zaujmou. Umístila jsem vám tedy krátké video s výjevy ze zmíněných oslav na e-learning - netrapte se, pokud zatím nebudete stoprocentně rozumět všem popiskům, záběry jsou všeříkající a zároveň se mě samozřejmě můžete na cokoli zeptat. :)


¡Un buen fin de semana! Těším se na vás!

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
(1. část)

Queridos estudiantes:

Hlavním bodem středeční hodiny tentokrát bylo časování sloves I. třídy zakončených na -AR. Pobavily jsme se rovněž trochu o některých evropských zemích (jsem moc ráda, že jste doma mrkly na tabulku států a národností, a tím pádem se nám v hodině dobře pracovalo! :)) a naučily se, jak reagovat, pokud nerozumíme tomu, co nám druhý říká.

Za DÚ se prosím pečlivě naučte časovat slovesa zmíněné třídy a pro procvičení si vyčasujte písemně i nahlas slovesa llegar, buscar, bailar, viajar a bañarse. Také si, prosím, přeložte věty ve cv. 24 na str. 155.
Od: HanaB (učitel)Pro: Radka S. (žák)
Milá Radko,

děkuji Vám za zprávu - vše je v pořádku. Sledujte, prosím, i nadále nástěnku pro info o proběhlé hodině.


S přáním krásného víkendu

Hana B.
Od: (žák)Pro: hanab (učitel)
Omlouvám se z dnešní hodiny z pracovních důvodů. Děkuji radka
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Minulá středa se nesla ve znamení cesty kolem světa bez opuštění naší útulné učebny. :) Nadále jsme se věnovali práci se státy a národnostmi (slíbenou tabulku obsahující další slovní zásobu nyní naleznete v úschovně), odstartovali případný šampionát v "kufru" - hře trénující slovíčka, naučili se sčítat a odečítat ve španělštině a vyzkoušeli jsme si napsat některá neznámá slova jen po sluchu.

Za DÚ vás prosím o projití dokumentu z úschovny (nežádám vás, abyste prozatím všechno uměli perfektně, ale zkuste se, prosím, toho naučit co nejvíce a postupně přidávat) a potom o vypracování cvičení 8, 10 a 11 na str. 152.

Y ya está. :) ¡Nos vemos el miércoles! Budu se těšit. A přeji krásné strávení dnešního významného svátečního dne!


Un abrazo,

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Estimados estudiantes:

Přicházím ještě s trochu pozdnějším shrnutím pro zájemce.

Minulou středu jsme si kromě opakování stručně povídali o některých známých osobnostech Španělska a Latinské Ameriky a naučili jsme se tak názvy některých dalších států a národností (tento týden se budeme zabývat dalšími). Také jsme si vysvětlili tři pravidla přízvuku (důrazu na slabiku) ve španělštině, jak se čtou dvě hlásky "c" po sobě, vyzkoušeli si od poslechu napsat španělská jména, příjmení a číslovky (ve formě známky z testu fiktivních žáků) a rovněž jsme si vysvětlili, jakým způsobem Španělé svá příjmení získávají.

La tarea (DÚ) es: str. 14 + představit se několika větami jako obyvatel některé cizí země (kreativitě se meze nekladou :)).


¡Hasta el miércoles! Těším se na Vás.


Cordialmente,

Hana
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Minulou hodinu hodinu jsme již tradičně intenzivně opakovali a také jsme se naučili otázky "¿Quién es?" a "¿Quiénes son?" (na které odpovídáme: "Este es... / Esta es... / Estos son... / Estas son..."), číslovky od jedné do desíti a otázky "¿Qué significa...?" a "¿Qué quiere decir...?" a jak na ně odpovídat. Rovněž už víme, jak říct, co pro nás něco znamená (např. "Para mí, España es/son..."). V závěru hodiny jsme pak udělali cvičení 3a na str. 7, které nám podstatně obohatilo slovní zásobu, stejně jako cvičení na předchozí stránce.

Prosím vás tedy o opakování (nejen :) nových vědomostí, které záhy opět potrénujeme. V příští hodině se - kromě jiného - pečlivěji podíváme, jak funguje přízvuk ve španělštině (aneb kterou slabiku ve slově vlastně zdůraznit).


Un cordial saludo,

Hana
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
(2. část)

Nakonec, protože jste byli rychlí a šikovní, jsme stihli také část DÚ vypracovat a zkontrolovat už v hodině. Jeho celkové zadání zní: za pomoci toho, co už umíme, napište, prosím, tři krátké texty, kde v prvním popíšete sebe, v druhém nějakou jinou osobu (Este/a es...) a ve třetím dva spolužáky, resp. pokud si nebudete moci vzpomenout na žádnou informaci o nich, dvě jiné osoby (Estos/as son...).

Esto es todo. :) Těším se!


Un cordial saludo,

Hana

P.S.: Toho vzkazu ve znění "Zkouška" si, prosím nevšímejte - testovala jsem odeslání příspěvku.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
(1. část)

Queridos estudiantes:

Minulou středu jsme intenzivně opakovali základy konverzace (shrnutí 2. hodiny, kde jsme se jimi poprvé zabývali, nyní zájemci mohou nalézt v úschovně). Dále jsme se za pomoci poslechu rozhovorů z komixu na straně 12 v učebnici naučili novou slovní zásobu a také frázi, kterou použijeme při představování třetí osoby (Este es... / Esta es... / Estos son... / Estas son...). Podívali jsme se také na stránku 9. a naučili se abecedu (tu si, prosím, také pečlivě zopakujte) a zeptat se, jak se něco řekne, píše a hláskuje.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Zkouška
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Milé studentky, milí studenti,

druhou hodinu jsme se naučili (opět -ly :)) základy konverzace - pozdravit a přivítat se, poděkovat, představit se, zeptat se na původ a místo bydliště a také se rozloučit (vše ve formální i neformální rovině). Při té příležitosti jsme si také vysvětlily, jak se ve španělštině píší interpunkční znaménka. Dále jsme se v modelovém rozhovoru (který je teď také nahrán v úschovně) Češky se Španělem seznámily s některými dalšími užitečnými frázemi (např. "Mluvíš španělsky?"). A závěrem jsme se naučily v přítomném čase časovat slovesa ser, estar a llamarse a také jsme se podívaly, jak zní osobní zájmena (yo, tú, él/ella...) ve španělštině.

Za domácí úkol vás tedy prosím o opakování a o vypracování cvičení 3 a 4 na straně 13 v učebnici.

Je znát, že jste všechny pracovité - výslovnost vám šla skvěle! Jen tak dále! :) Budu se na Vás těšit.


S přáním krásného prodlouženého víkendu

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Milé studentky, milí studenti,

druhou hodinu jsme se naučili (opět -ly :)) základy konverzace - pozdravit a přivítat se, poděkovat, představit se, zeptat se na původ a místo bydliště a také se rozloučit (vše ve formální i neformální rovině). Při té příležitosti jsme si také vysvětlily, jak se ve španělštině píší interpunkční znaménka. Dále jsme se v modelovém rozhovoru (který je teď také nahrán v úschovně) Češky se Španělem seznámily s některými dalšími užitečnými frázemi (např. "Mluvíš španělsky?"). A závěrem jsme se naučily v přítomném čase časovat slovesa ser, estar a llamarse a také jsme se podívaly, jak zní osobní zájmena (yo, tú, él/ella...) ve španělštině.

Za domácí úkol vás tedy prosím o opakování a o vypracování cvičení 3 a 4 na straně 13 v učebnici.

Je znát, že jste všechny pracovité - výslovnost vám šla skvěle! Jen tak dále! :)


S přáním krásného prodlouženého víkendu

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Milé studentky, milí studenti,

jak si jistě vzpomínáte, naši zcela první hodinu španělštiny jsme věnovali (v tomto případě -ly) krátkému seznámení mezi námi samotnými a také se španělštinou. U té jsme se v prvé řadě vydaly na pouť po jen zdánlivě nebezpečných úskalích její výslovnosti. :) Prosím Vás tedy, abyste si na druhou hodinu zopakovaly oba dva materiály týkající se výslovnosti a podívaly se na dva další, které naleznete na e-learningu (Pro studenty → E-learning → Español → Výslovnost → "TABULKA VÝSLOVNOSTI" a "Výslovnost - videa"). Příště už naše znalosti využijeme ke zvládnutí krátké konverzace! Těším se na Vás.


S přáním krásného víkendu

Hana B.
Od: 883144 (žák)Pro: utfbobaxeoa (učitel)
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Od: Marie Staňkové (žák)Pro: paní Jitku (učitel)
omlouvám se z úvodní hodiny a posílám pozdrav od protinožců.
M. Staňková
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
16. 5. - Pojmenovali jsme si některé další ekologické problémy (incendios forestales....). Gramatica subjuntivo detrás de las expresiones de sentimineto (me preocupa que...). Konverzační hry. Písnička. Reportáž: Selva de Costa Rica. DÚ: v materiálech.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
16. 5. - Dokončili jsme 4. lekci, udělali jsme komiks a závěrečný překlad ve cvičebnici. Začali jsme slovní zásobu 5. lekce. DÚ: v materiálech
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
11. 5. - Zopakovali jsme blízkou budoucnost a naučili se používat zvratná slovesa v infinitivní konstrukci (voy a acostarme, tienes que levantarte...). Domácí úloha není.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
9. 5. - Hlavním tématem byla ekologie. Základdní slovní zásoba. Hlavní ekologické problémy. Hnutí Greenpeace.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
9. 10. - Opakovali jsme učivo probrané ve čtvrté lekci. Četli jsme článek o Zaragoze. Písnička - Julieta Venegas. DÚ - Deber 4F.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (učitel)
4. 5. - Pracovaly jsme se stránkou 92 a vysvětlily si uřití blízkého budoucího času. D´/: 186/1, 2
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
2. 5. - Opakovali jsme číslovky. Probrali jsme téma počasí. DÚ: Deber 4E
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
25. 4. - Především jsme pracovaly se stránkami 52 a 53, takže číslovky do sta. Otázky:Kolik je ti let? Jaký je tvůj mail? Jaká je tvá adresa? DÚ: 171/12, 172/16,17.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
15. 4. - Gramática: Repaso de oraciones finales y un poco de imperativo.Conversación: Medicina alternativa.
Od: Hořejší (žák)Pro: Lukášová (učitel)
Omlouvám se, dnes nepřijdu.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - st 18:00 (žák)
18. 4. - Conversación: Ser o no ser vegeteriano. Gramática: Oraciones finales y el uso del subjuntivo. Deber: Oraciones relativas 2.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
18. 4. - Probrali jsme sloveso CONOCER (ZC) a jemu podobná ofrecer, traducir a conducir.Konverzace: En el hotel. DÚ: 169/5, 7.
Od: Hořejší (žák)Pro: Lukášová (učitel)
Omlouvám se, dnes nepřijdu.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
13. 4. - Pracovali jsme se stránkou 132, kde jsme probrali především časové výrazy v tabulce. DÚ: 208/16, 19, 20.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
11. 4. - Začali jsme nové téma - hry. Prozatím klasifikace na hry hazardní, hry inteligenční, hlavolamy, sázky. Písnička.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečvíci - po 16:30 (žák)
11. 4. - Procvičovali jsme řadové číslovky (primero - duodécimo) a pracovali se zaslanými materiály. Barcelona. Písnička. DÚ: Deber 4b
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (učitel)
6. 4. - Poslech 207/14. A pak jsme procvičovaly životopisy - respekive jsme vykládaly o našich vlastních životních osudech, to vše španělsky, prosím.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
4. 4. - Hlavním tématem byly Oraciones de relativo (Busco una casa que sea grande y luminosa...). Procvičování na přiložených materiálech a při konverzačních hrách. DÚ - p.89.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
4.4. - Procvičily jsme si slovíčka ze 4. lekce (za použití frází Hay un camarero en tu familia...). Dále cv.50/1,2. Konverzace: V hotelu - procvičování. DÚ: Deber 4A.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
30. 3. - Přečetly jsme si závěrečný článek z 10. lekce. Dú: 206/10, 11.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (žák)
16. 3. - Pracovali jsme se stranami 130 a 131. Konverzace: Loňská dovolená. DÚ: 204/3,4
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
14. 3. - Procvičovali jsne užívání gerundia místo vedlejší věty. Konverzace: Qué es lo que más preocupa a los jóvenes de hoy. Písnička Ana Tijoux.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
14. 3. - Procvičili jsme užívání mejor - peor. Vysvětlili jsme si výrazy tan - tanto.Cv 167/22, 20. Písnička (La chica de Ipanema). DÚ: 167/23
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
7.3. - Procvičili jsme použití frázových sloves ANDAR a CAER. Konverzovali jsme na téma umění a napsali si názvy základních uměleckých směrů.