+420 777 008 283

Nástěnka


Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Estimados estudiantes:

Přicházím ještě s trochu pozdnějším shrnutím pro zájemce.

Minulou středu jsme si kromě opakování stručně povídali o některých známých osobnostech Španělska a Latinské Ameriky a naučili jsme se tak názvy některých dalších států a národností (tento týden se budeme zabývat dalšími). Také jsme si vysvětlili tři pravidla přízvuku (důrazu na slabiku) ve španělštině, jak se čtou dvě hlásky "c" po sobě, vyzkoušeli si od poslechu napsat španělská jména, příjmení a číslovky (ve formě známky z testu fiktivních žáků) a rovněž jsme si vysvětlili, jakým způsobem Španělé svá příjmení získávají.

La tarea (DÚ) es: str. 14 + představit se několika větami jako obyvatel některé cizí země (kreativitě se meze nekladou :)).


¡Hasta el miércoles! Těším se na Vás.


Cordialmente,

Hana
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Queridos estudiantes:

Minulou hodinu hodinu jsme již tradičně intenzivně opakovali a také jsme se naučili otázky "¿Quién es?" a "¿Quiénes son?" (na které odpovídáme: "Este es... / Esta es... / Estos son... / Estas son..."), číslovky od jedné do desíti a otázky "¿Qué significa...?" a "¿Qué quiere decir...?" a jak na ně odpovídat. Rovněž už víme, jak říct, co pro nás něco znamená (např. "Para mí, España es/son..."). V závěru hodiny jsme pak udělali cvičení 3a na str. 7, které nám podstatně obohatilo slovní zásobu, stejně jako cvičení na předchozí stránce.

Prosím vás tedy o opakování (nejen :) nových vědomostí, které záhy opět potrénujeme. V příští hodině se - kromě jiného - pečlivěji podíváme, jak funguje přízvuk ve španělštině (aneb kterou slabiku ve slově vlastně zdůraznit).


Un cordial saludo,

Hana
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
(2. část)

Nakonec, protože jste byli rychlí a šikovní, jsme stihli také část DÚ vypracovat a zkontrolovat už v hodině. Jeho celkové zadání zní: za pomoci toho, co už umíme, napište, prosím, tři krátké texty, kde v prvním popíšete sebe, v druhém nějakou jinou osobu (Este/a es...) a ve třetím dva spolužáky, resp. pokud si nebudete moci vzpomenout na žádnou informaci o nich, dvě jiné osoby (Estos/as son...).

Esto es todo. :) Těším se!


Un cordial saludo,

Hana

P.S.: Toho vzkazu ve znění "Zkouška" si, prosím nevšímejte - testovala jsem odeslání příspěvku.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
(1. část)

Queridos estudiantes:

Minulou středu jsme intenzivně opakovali základy konverzace (shrnutí 2. hodiny, kde jsme se jimi poprvé zabývali, nyní zájemci mohou nalézt v úschovně). Dále jsme se za pomoci poslechu rozhovorů z komixu na straně 12 v učebnici naučili novou slovní zásobu a také frázi, kterou použijeme při představování třetí osoby (Este es... / Esta es... / Estos son... / Estas son...). Podívali jsme se také na stránku 9. a naučili se abecedu (tu si, prosím, také pečlivě zopakujte) a zeptat se, jak se něco řekne, píše a hláskuje.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Zkouška
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Milé studentky, milí studenti,

druhou hodinu jsme se naučili (opět -ly :)) základy konverzace - pozdravit a přivítat se, poděkovat, představit se, zeptat se na původ a místo bydliště a také se rozloučit (vše ve formální i neformální rovině). Při té příležitosti jsme si také vysvětlily, jak se ve španělštině píší interpunkční znaménka. Dále jsme se v modelovém rozhovoru (který je teď také nahrán v úschovně) Češky se Španělem seznámily s některými dalšími užitečnými frázemi (např. "Mluvíš španělsky?"). A závěrem jsme se naučily v přítomném čase časovat slovesa ser, estar a llamarse a také jsme se podívaly, jak zní osobní zájmena (yo, tú, él/ella...) ve španělštině.

Za domácí úkol vás tedy prosím o opakování a o vypracování cvičení 3 a 4 na straně 13 v učebnici.

Je znát, že jste všechny pracovité - výslovnost vám šla skvěle! Jen tak dále! :) Budu se na Vás těšit.


S přáním krásného prodlouženého víkendu

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Milé studentky, milí studenti,

druhou hodinu jsme se naučili (opět -ly :)) základy konverzace - pozdravit a přivítat se, poděkovat, představit se, zeptat se na původ a místo bydliště a také se rozloučit (vše ve formální i neformální rovině). Při té příležitosti jsme si také vysvětlily, jak se ve španělštině píší interpunkční znaménka. Dále jsme se v modelovém rozhovoru (který je teď také nahrán v úschovně) Češky se Španělem seznámily s některými dalšími užitečnými frázemi (např. "Mluvíš španělsky?"). A závěrem jsme se naučily v přítomném čase časovat slovesa ser, estar a llamarse a také jsme se podívaly, jak zní osobní zájmena (yo, tú, él/ella...) ve španělštině.

Za domácí úkol vás tedy prosím o opakování a o vypracování cvičení 3 a 4 na straně 13 v učebnici.

Je znát, že jste všechny pracovité - výslovnost vám šla skvěle! Jen tak dále! :)


S přáním krásného prodlouženého víkendu

Hana B.
Od: HanaB (učitel)Pro: S3Z - Úplní začátečníci (žák)
Milé studentky, milí studenti,

jak si jistě vzpomínáte, naši zcela první hodinu španělštiny jsme věnovali (v tomto případě -ly) krátkému seznámení mezi námi samotnými a také se španělštinou. U té jsme se v prvé řadě vydaly na pouť po jen zdánlivě nebezpečných úskalích její výslovnosti. :) Prosím Vás tedy, abyste si na druhou hodinu zopakovaly oba dva materiály týkající se výslovnosti a podívaly se na dva další, které naleznete na e-learningu (Pro studenty → E-learning → Español → Výslovnost → "TABULKA VÝSLOVNOSTI" a "Výslovnost - videa"). Příště už naše znalosti využijeme ke zvládnutí krátké konverzace! Těším se na Vás.


S přáním krásného víkendu

Hana B.
Od: 883144 (žák)Pro: utfbobaxeoa (učitel)
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Od: Marie Staňkové (žák)Pro: paní Jitku (učitel)
omlouvám se z úvodní hodiny a posílám pozdrav od protinožců.
M. Staňková
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
16. 5. - Pojmenovali jsme si některé další ekologické problémy (incendios forestales....). Gramatica subjuntivo detrás de las expresiones de sentimineto (me preocupa que...). Konverzační hry. Písnička. Reportáž: Selva de Costa Rica. DÚ: v materiálech.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
16. 5. - Dokončili jsme 4. lekci, udělali jsme komiks a závěrečný překlad ve cvičebnici. Začali jsme slovní zásobu 5. lekce. DÚ: v materiálech
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
11. 5. - Zopakovali jsme blízkou budoucnost a naučili se používat zvratná slovesa v infinitivní konstrukci (voy a acostarme, tienes que levantarte...). Domácí úloha není.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
9. 5. - Hlavním tématem byla ekologie. Základdní slovní zásoba. Hlavní ekologické problémy. Hnutí Greenpeace.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
9. 10. - Opakovali jsme učivo probrané ve čtvrté lekci. Četli jsme článek o Zaragoze. Písnička - Julieta Venegas. DÚ - Deber 4F.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (učitel)
4. 5. - Pracovaly jsme se stránkou 92 a vysvětlily si uřití blízkého budoucího času. D´/: 186/1, 2
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
2. 5. - Opakovali jsme číslovky. Probrali jsme téma počasí. DÚ: Deber 4E
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
25. 4. - Především jsme pracovaly se stránkami 52 a 53, takže číslovky do sta. Otázky:Kolik je ti let? Jaký je tvůj mail? Jaká je tvá adresa? DÚ: 171/12, 172/16,17.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
15. 4. - Gramática: Repaso de oraciones finales y un poco de imperativo.Conversación: Medicina alternativa.
Od: Hořejší (žák)Pro: Lukášová (učitel)
Omlouvám se, dnes nepřijdu.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - st 18:00 (žák)
18. 4. - Conversación: Ser o no ser vegeteriano. Gramática: Oraciones finales y el uso del subjuntivo. Deber: Oraciones relativas 2.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
18. 4. - Probrali jsme sloveso CONOCER (ZC) a jemu podobná ofrecer, traducir a conducir.Konverzace: En el hotel. DÚ: 169/5, 7.
Od: Hořejší (žák)Pro: Lukášová (učitel)
Omlouvám se, dnes nepřijdu.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
13. 4. - Pracovali jsme se stránkou 132, kde jsme probrali především časové výrazy v tabulce. DÚ: 208/16, 19, 20.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
11. 4. - Začali jsme nové téma - hry. Prozatím klasifikace na hry hazardní, hry inteligenční, hlavolamy, sázky. Písnička.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečvíci - po 16:30 (žák)
11. 4. - Procvičovali jsme řadové číslovky (primero - duodécimo) a pracovali se zaslanými materiály. Barcelona. Písnička. DÚ: Deber 4b
Od: (učitel)Pro: (žák)
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (učitel)
6. 4. - Poslech 207/14. A pak jsme procvičovaly životopisy - respekive jsme vykládaly o našich vlastních životních osudech, to vše španělsky, prosím.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
4. 4. - Hlavním tématem byly Oraciones de relativo (Busco una casa que sea grande y luminosa...). Procvičování na přiložených materiálech a při konverzačních hrách. DÚ - p.89.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
4.4. - Procvičily jsme si slovíčka ze 4. lekce (za použití frází Hay un camarero en tu familia...). Dále cv.50/1,2. Konverzace: V hotelu - procvičování. DÚ: Deber 4A.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
30. 3. - Přečetly jsme si závěrečný článek z 10. lekce. Dú: 206/10, 11.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (žák)
16. 3. - Pracovali jsme se stranami 130 a 131. Konverzace: Loňská dovolená. DÚ: 204/3,4
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
14. 3. - Procvičovali jsne užívání gerundia místo vedlejší věty. Konverzace: Qué es lo que más preocupa a los jóvenes de hoy. Písnička Ana Tijoux.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
14. 3. - Procvičili jsme užívání mejor - peor. Vysvětlili jsme si výrazy tan - tanto.Cv 167/22, 20. Písnička (La chica de Ipanema). DÚ: 167/23
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
7.3. - Procvičili jsme použití frázových sloves ANDAR a CAER. Konverzovali jsme na téma umění a napsali si názvy základních uměleckých směrů.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
7.3. - Tématm hodiny bylo stupňování. Kromě přiložených materiálů jsme udělali cvičení 167/21. Tentokrát bez DÚ.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
29. 2. - Procvičování vazby sloves SEGUIR, CONTINUAR, LLEVAR a IR s gerundiem.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
29. 2. - Zopakovali jsme si povídání o denním programu. pak jsme především probrali zbývající dvě nepravidelná slovesa ze 3. lekce: DECIR A HACER. Deber 3G
Od: Hořejší (žák)Pro: Lukášová (učitel)
Omlouvám se z dnešní hodiny
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (učitel)
22. 2. - Věnovali jsme se tématu Teatro. Poslech písničky s gerundiálním tématem (,abychom úplně nezapomněli na gramatiku ;))
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st. 16:30 (žák)
17. 2. - I nadále jsme procvičovaly minulý čas, přidaly jsme ale i téměř kompletní přehled nepravidelných sloves. Jejich užití možno procvičit v úloze Deber 10B.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
15.2. - Vysvětlili jsme si další užití gerundia (se slovesem llevar). Úvod do používání časových výrazů. DÚ: GERUNDIO 2
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
15.2. - Vysvětlili jsme si časování zvratných sloves, procvičovali jsme je při povídání o denním programu. Konverzace: Restaurace - rozšíření slovní zásoby. DÚ: Deber 3f
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
8.2. - Vzhledem k právě probjehnuvším "goyům" jsme ještě pracovali na téma "Cine y película". Dokončili jsme čvičení ze stran 230 a 231. Navíc jsme se věnovali ikoně zvané Mafalda - článek, reporáž, jeden díl seriálu.
Od: JtkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
8. 2. - Probrali jsme slovesa se změnou O - UE (dormir, volver, jugar, acostarse...). A protentokrát bez DÚ :))
Od: JitkaL (učitel)Pro: Mírně pokročilí - st 16:30 (žák)
3.2. Rekapitulovali jsme úspěšně šestou lekci závěrečným překladem a pustili jsme se do minulého času u pravidelných sloves. Konverzace: Restaurace, rozšíření slovní zásoby. Deber 10A.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
1. 2. Concordancia de tiempos en indicativo - shrnutí - gramatická cvičení. Konverzace - převyprávění oblíbeného filmu, převyprávění krátké povídky po shlédnutí na internetu. DÚ: Concordancia 7
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
1. 2. - Procvičovali jsme objednávání v restauraci - rozšíření slovní zásoby. Konverzační hry a gramatická cvičení - opakování. Udělali jsme cvičení 39/4b. DÚ: 165/14, 15.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Středně pokročilí - po 18:00 (žák)
Probírali jsme téma CINE Y PELÍCULA. Bavili jsme se o nejlepších španělských režisérech a o filmových cenách, začali jsme podle materiálů studovat slovíčka z oblasti realizace filmu (str.227). Deber 229/3,4.
Od: JitkaL (učitel)Pro: Začátečníci - po 16:30 (žák)
Procvičovali jsme nadále slovesa se změnou e-ie. Ve cvičeních 165/12; 38/1,2,3 a 39/4 jsme si upevnili znalosti v používání sloves SER, ESTAR, HAY. Písnička, konverzační hry. Na příště Deber 3D.