+420 777 008 283
Seznam článků v Present Perfect:

Present Perfect

1. Používáme jej, když mluvíme o zkušenostech.

I've worked in  different countries.

Have you ever been to the USA?

Není důležité, kdy k událostem došlo –soustředíme se na děj - nikoliv na to, KDY se to stalo.

Když říkáme, KDY jsme získali dané zkušenosti, pak musíme použít past simple (minulý prostý).

I've visited Germany many times.

ALE: I visited Germany for the first time in 1992.

Nikdy nepoužíváme present perfect s vyjádřením času v minulosti.

I have been to Spain in 2002.

2. Present perfect také používáme tehdy, když hovoříme o nedokončených věcech – nedokončená fáze a neukončené / nedokončené časové období.

We've lived here since I was a girl.

She's been to the cinema three times this week. (neukončené časové období)

Tento týden ještě není u konce – možná půjde do kina znovu.


3. Třetí způsob užití času present perfect je k poukázání na následek / důsledek minulé akce (činnosti).

I've lost my keys.

Někdy v minulosti ztratil klíče, ale následek – že se nemůže dostat do domu – je v současnosti.

Stan's broken his leg and he can't go on holiday.

A storm has blown down the telephone lines. We're stuck here.

zdroj: britishcouncil.com

--------------------------------------------------------------------------------------

CVIČENÍ:

uveďte sloveso v závorce do správného času (past simple NEBO present perfect)


I …………. (lose)  my keys last year.


I ……………… my knee so I cannot ski today.


I …………………. (read) the book in 1981.


He …………. (win) the lottery so he can buy a new car.

We ……………….. (be) to the museum yesterday.

Přiložené soubory

Podpořte nás

Podpořte nás vložením naší ikony na Vaše stránky. Děkujeme.

Ikonka Elearning Teburg.cz Jesliže si chcete ikonku uložit, klikněte na ni. Nebo si přímo zobrazte HTML kód pro vložení na Vaše stránky.